www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Den Země na Klepci

Den Země na Klepci je tradiční regionální kulturní akce pořádaná obcemi, spolky, školskými zařízeními a organizacemi na území Přírodní památky Klepec na Kolínsku. 11 let se tato akce pokouší přispívat k prohlubování vztahů mezi našimi obcemi a spolky. Jejím posláním je rozšiřování obzoru v činnosti pro děti a mládež a připomínání pozapomenutých hodnot, tradic a významu Přírodní památky Klepec v regionu.

Časový harmonogram akce:
 Od 09,00 hodin – sraz organizátorů, stavba stanového města
 13,30 hodin – formace vlajkonošů (starostové obcí a emisaři) s vlajkami obcí a společný odchod v průvodu k jezírkám
 14,00 hodin – zahájení hlavního programu u jezírek
(prezentace obcí, proslovy, hudební a taneční vystoupení dětí)
přesun ke stanovému městečku
 15,30 hodin – pokračování programu ve stanovém městečku
(odhalení informačních tabulí, soutěžní klání)
 16,00 hodin – hudební vystoupení kapely KAM NA BAND
 17,30 hodin – zakončení akce

17492723_419667128426144_1915191529671171809_o

You must be logged in to post a comment Login