www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Dotace Klubu českých turistů na údržbu značení

Klub českých turistů (KČT) zřejmě získá dotaci ve výši 600 000 korun na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji. Příspěvek z rozpočtu kraje schválili radní ve čtvrtek 30. března. Odsouhlasit jej musí ještě zastupitelé.

home (2)

„Členové klubu značení sice dělají ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a jen za úhradu cestovních nákladů, ale směrovky, informační panely a další materiál stojí nemalé finanční prostředky, s nimiž potřebují pomoci,“ komentoval rozhodnutí rady statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN) a pokračoval: „Pro rozvoj cestovního ruchu je přínos členů klubu neocenitelný, neboť kvalitně značené a pravidelně udržované turistické trasy jsou nutností pro návštěvníky kraje i jeho obyvatele, kteří mají rádi volnočasové aktivity v přírodě.“

Z celkové finanční dotace ve výši 600 tisíc korun by mělo 250 tisíc korun jít na každoroční pravidelnou obnovu jedné třetiny vyznačených pěších tras v kraji, 50 tisíc na údržbu prvků informačního systému, tj. stojany map a směrovníky, a 300 tisíc na výrobu cykloznaček a jejich instalaci v terénu. Další potřebné peníze na výrobu značkařského materiálu a na výrobu map, stojanů, rámů či značkařských barev si zajistí KČT z finanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Podle vyjádření předsedy Rady značení KTČ Karla Markvarta, se jedná o částku ve výši 650 tisíc korun.

KČT má v evidenci celkem 5 332,6 km pěších značených tras a 3 791,5 km cyklotras. Letos plánuje provést obnovu na třetině pěších tras a odstranit závady zjištěné v předchozích dvou letech na cyklostezkách. Soustavnou činností členů KČT je samozřejmě také kontrola celé sítě a evidování nových závad.  „Značení nových tras a obnova stávajících je jedním z poslání KČT od jeho počátku. Vytvořená síť pěších značených tras je hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako jedna z nejlepších v Evropě,“ dodal náměstek Rakušan.

KČT byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl klub velice aktivní – rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest být jeho členem. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celé České republice, z toho téměř čtvrtinu tvoří mládež. KČT organizuje každoročně přes tisíc akcí určených pro své členy i neorganizované zájemce. Akce se věnují nejrůznějším druhům turistiky, a to pěší, cyklo, lyžařské, vysokohorské, vodní, mototuristice, speleoturistice, turistice zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistice.

 

You must be logged in to post a comment Login