www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Dožínkové slavnosti v Přerově nad Labem

V rámci „Dnů evropského dědictví“ ve dnech 9. až 17. září 2017 budou mít návštěvníci skanzenu – Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem jedinečnou možnost prohlédnout si celou nově uspořádanou sbírku zemědělského nářadí a strojů, která postupně vznikala celé půlstoletí. Nyní obsahuje téměř dva tisíce předmětů od drobného ručního nářadí a postrojů po samovaz, několik vozů a mlátiček všech velikostí. Její základ byl položen v roce 1967, v malé expozicí polabského zemědělství ve staročeské chalupě, kde bylo vystaveno prvních dvacet předmětů.

Padesátiletým systematickým sběrem hlavně ve vesnicích na Nymbursku se podařilo shromáždit ukázky všech druhů zemědělského nářadí, používaného v menších a středních zemědělských usedlostech v průběhu celého hospodářského roku. Kromě vybraného zemědělského nářadí, doplňujícího expozice v jednotlivých chalupách, byla většina věcí soustředěna do stodol, kůlen a přístřešků v dolní části skanzenu.

Pod špýcharem z Mrzek jsou uloženy saně a kočáry, v sousední velké kůlně všechny sklízecí stroje a nářadí, v malé kůlně různé ruční vozíky, trakaře a kolečka. Pod přístřešky je soustředěna velká a unikátní sbírka nejrůznějších oradel a nářadí k úpravě půdy. Při příležitosti EHD 2017 bude nově také otevřena velká stodola se stálou výstavou zemědělských vozů a zápřahu a šesti mlátičkami různých velikostí. Mimořádně bude možno nahlédnout i do depozitářů ručního zemědělského nářadí a postrojů v patře špýcharu z Mrzek a do stodoly ze Sovenic, kde je uložena rozsáhlé sbírka čistících mlýnků na obilí a novějších zemědělských strojů.

Dožínky 2017_1

www.polabskemuzeum.cz

You must be logged in to post a comment Login