www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Kraj dá letos na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS o 3 miliony korun víc než loni

V loni bylo ve Fondu podpory dobrovolných hasičů a IZS 35 milionů korun, letos to je 38 milionů korun. Další peníze pošle vedení Středočeského kraje jako individuální účelové dotace. První část peněz na to už rada kraje uvolnila před dvěma týdny – půl milionu korun pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Středočeského kraje a Okresním sdružení hasičů (všechny středočeské okresy).

home

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) je také pro opětovné zavedení branné výchovy ve školách: „My vnímáme bezpečnost jako základní premisu pro novou krajskou vládu ve středních Čechách, my jsme vyčlenili víc peněz na Integrovaný záchranný systém. Já vidím velkou úlohu kraje v zavedení branné výchovy na našich školách. Budeme apelovat na starosty, aby nám pomohli ve svých základních školách, popřípadě mateřinkách. Měli by navázat spolupráci s armádou a Policií ČR, aby děti byly informovány, jak se mají chovat v případě, že se někde něco stane, nebo jak se poskytuje první pomoc.“

You must be logged in to post a comment Login