www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Kraj hodlá založit spolek Asociace středočeských nemocnic

Rada kraje projednala a doporučila zastupitelstvu schválit založení spolku s názvem Asociace středočeských nemocnic, z. s., jehož členy budou Středočeský kraj spolu s pěti oblastními nemocnicemi založenými krajem. Činnost spolku má přispět ke zvýšení efektivity ekonomického řízení krajských nemocnic.  

home

„K založení spolku sdružujícího všechny krajské nemocnice nás vede snaha zajistit ekonomický rozvoj těchto zdravotnických zařízení a dosáhnout efektivnějšího ekonomického řízení. Cestou k tomu je společný postup při zadávání veřejných zakázek, hledání moderních nástrojů řízení, úspor a také posilování vyjednávací pozice vůči dodavatelům i zdravotním pojišťovnám. Díky společnému postupu ušetříme nemocnicím i kraji peníze,“ vysvětlil náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Připomněl také, že bývalé vedení kraje složené z koalice ČSSD a KSČM do značné míry na možnost úspor díky společnému postupu rezignovalo.

Klíčovými funkcemi spolku Asociace středočeských nemocnic by měl být jejich společný zastupování v jednáních se zdravotními pojišťovnami i dodavateli léků a zdravotnického materiálu, organizace centrálních výběrových řízení na služby, dodávky zdravotnického materiálu a léků, sledování dotačních příležitostí pro rozvoj nemocnic spolu s přípravou případných společných záměrů a projektových žádostí. Pořádání odborných seminářů a konferencí, sledování ekonomických ukazatelů nemocnic a správa a rozvoj SW Manažerského informačního systému.

„Pokud zastupitelé návrh krajské rady schválí, bude mít spolek šest členů, tedy kraj a pět oblastních nemocnic. Každý z nich bude mít při rozhodování jeden hlas a Středočeský kraj si ponechá právo veta,“ upřesnil vnitřní rozložení sil v novém spolku náměstek Kupka. Kraj by měl během členských schůzí spolku zastupovat jako předseda člen krajské rady pro oblast zdravotnictví a vedoucí příslušného odboru. „Jediným placeným představitelem spolku by měl být generální sekretář, který bude zajišťovat a koordinovat činnost spolku,“ dodal náměstek.

Finanční prostředky na činnost Asociace středočeských nemocnic zajistí jeho členové. V počátku by mělo jít o 20 tisíc korun měsíčně na každého člena, což představuje měsíční náklady ve výši 120 tisíc korun a roční ve výši 1,4 milionu korun.  Spolek bude sídlit v budově krajského úřadu.

 

Kraj

You must be logged in to post a comment Login