www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Mezinárodní setkání čtyř zemí 2017 v Základní škole v Zelenči

Ve dnech od 24. 4. do 26. 4. 2017 se na naší škole uskutečnilo již 2. mezinárodní setkání čtyř evropských zemí, tentokrát na téma – MÉDIA. Proč právě toto téma? Protože žijeme v době, která nás zahlcuje velkým množstvím informací.

spol foto tělocvična 2

Tyto informace jsou pro nás velmi důležité, ale neustálý stav ON-LINE nám může také ublížit. Proto se musíme naučit najít mezi informacemi tzv.“ zlatou střední cestu“.

Z německého města Feuchtwangen v Bavorsku přijelo 24 žáků, z polského města Namyslow přijelo 21 žáků a ze slovenského Zelenče 9 žáků. Z naší školy se zúčastnilo 45 žáků.

Všichni žáci si procvičili němčinu, dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti médií a bezpečného pohybu po internetu. Program byl bohatý. Vedle prezentací a prohlídky obce a školy, navštívili žáci představení Černého divadla a prohlédli si historické centrum Prahy. Velmi se jim líbila cesta lodí po Vltavě až do pražské zoologické zahrady. Díky této hromadné návštěvě v ZOO se všichni stali společnými sponzory pěti zvířat. V rámci tohoto projektu si ve smíšených mezinárodních družstvech účastníci zahráli hru „Pevnost Zeleneč“, ve které plnili připravené úkoly. Součástí setkání byla diskotéka, kterou připravila 9. třída. Poslední den setkání patřil mezinárodní sportovní olympiádě, ve které bojovala desetičlenná družstva jednotlivých států.

společné foto

Setkání se vydařilo. Věříme, že za dva roky se opět sejdeme. Za finanční podporu děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, Spolku rodičů při Základní škole a Obecnímu úřadu v Zelenči.

Za celý kolektiv učitelů ZŠ Zeleneč: Mgr. Lenka Barešová a Mgr. Marcela Havelková

You must be logged in to post a comment Login