www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Na přípravě záleží – Zkoušky nanečisto

Vzpomínáte na svoji nervozitu před maturitou či přijetím na gymnázium nebo střední školu? Já velmi dobře, bylo to období plné očekávání a obav z testu a výsledku, který má rozhodnout o dalším směru mého studia po základní škole. To je ovšem více než 25 let od této události, ale stále na toto období vzpomínám. Možná také proto, že náš 16letý syn tuto zkušenost měl rok zpátky. Končil základní školu a čekaly ho zkoušky na vysněné mezinárodní česko – kanadské gymnázium.

school-909381_960_720

Před čtvrt stoletím moje příprava na testy na střední školu spočívala v samostudiu a nekonečném počítání příkladů ze Sbírky matematických úloh od Františka Bělouna. Asi jsem nezvládla spočítat úplně všechny příklady, ale testy jsem úspěšně složila a byla přijatá na střední ekonomickou školu, obor zahraniční obchod.

Dnes jsou na studenty ve školách kladeny větší nároky i v rámci přijímacích řízení na střední školy i gymnázia. A to byl jeden z důvodů, proč Agentura Lepší známky, s. r. o., kterou jsem založila, od roku 2012 individuálně připravuje studenty na střední školy a gymnázia. Náš syn do Agentury Lepší známky, s. r. o. chodí od samého začátku, vždy je nějaké školní téma, které je potřeba probrat, vysvětlit či procvičit. To se týká v jeho případě i odborného doučování matematiky a fyziky v anglickém jazyce a jazykové přípravy na mezinárodní zkoušky. Na začátku školního roku, kdy byl v 9. třídě, si také vyzkoušel individuální přípravu na přijímací řízení gymnázia, v jeho případě se jednalo o cílenou přípravu z matematiky, fyziky a chemie v anglickém jazyce, českého a anglického jazyka.

Osobně si vyzkoušel v několika termínech Zkoušky nanečisto, které mají ověřit školní znalosti a psychickou odolnost na reálné přijímací řízení. V případě zájmu rodičů či studenta lze nad výsledky absolvovat konzultaci a nesprávně spočítané příklady či látku dovysvětlit.

Syn měl v polovině deváté třídy nakonec třetí vyznamenání po sobě, takže na vybranou školu skládal pouze jazykový test. Nyní má za sebou první školní půlrok, a jak se zdá, je to úspěšný start. Dodnes žije z pravidelného doučování pod vedením odborných lektorů. Je relativně v pohodě, protože ví, že pokud ve škole probírají novou látku a není pro něj úplně srozumitelná, má možnost vše po škole 1x týdně probrat s odborníky na jazyky či matematiku.

Zkoušky nanečisto pro budoucí gymnazisty, středoškoláky a maturanty jsou v letošním školním roce vypsány v šesti termínech v dopoledních a odpoledních časech. Klient si může zvolit z „cermatových“ testů pro střední školy a gymnázia, jazykového testování a v případě maturantů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky a písemné práce z českého jazyka. Délka testování v daných předmětech odpovídá reálnému času u přijímacího řízení a maturit. O Zkoušky nanečisto, stejně tak o individuální přípravy na přijímací řízení a maturity, evidujeme rok od roku větší zájem, proto je dobré se informovat o včasném zapsání do kurzu a také na tyto zkoušky.

Věřím, že tato možnost v současné době umožňuje studentům nácvik samotného testování, ale zároveň se něco na poslední chvíli doučit nebo dozvědět třeba z vlastních chyb.

Přijďte se podívat, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Kateřina Koubová,

majitelka Agentury Lepší známky, s. r. o.

Výstřižek

 

Agentura Lepší známky, s.r.o.

Vzdělávání a jazyková výuka pro děti a dospělé

Na Vršku 242, 252 41 Dolní Břežany

www.lepsi-znamky.cz

tel.+ 420 603 452 641

mail : info@lepsi-znamky.cz

http://www.facebook.com/AgenturaLepsiZnamky

Vyzkoušejte i vy naši Agenturu Lepší známky, s. r. o.

ZkouskyNanecisto_maturanti-1 ZKOUŠKY NANEČISTO PRO BUDOUCÍ gymnazisty-1

You must be logged in to post a comment Login