www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Nová výstava na zámku Kačina: Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Národní památkový ústav a Slovenské národné múzeum představují na zámku Kačina – Muzeu českého venkova výstavu, která mapuje krajinářské aktivity hraběcího rodu Chotků. Při příležitosti otevření výstavy bude v zámeckém parku slavnostně vysazena nová odrůda růže „Rosengräfin Marie Henriette“, pojmenovaná na počest hraběnky Marie Henrietty Chotkové.

pozvánka-Kačina-170714-DL-V01

Zámek Kačina, letní sídlo rodu Chotků, je oblíbeným turistickým cílem nejen v rámci Středočeského kraje. Nyní mají návštěvníci možnost seznámit se s krajinářskými aktivitami jeho bývalých majitelů v širších souvislostech.

Krajinářské aktivity hraběcího rodu Chotků patří od 18. století k nejpozoruhodnějším počinům v oblasti přetváření krajiny v naší zemi, a to nejen tvorbou krajinných parků a zahrad na vlastních panstvích, ale i zvelebováním a okrašlováním veřejných prostranství, které mohli příslušníci rodu z titulu svých vysokých státních funkcí ovlivňovat. K nejvýznamnějším počinům v této oblasti, které Chotkové na území Čech koncem 18. a v první polovině 19. století realizovali, náleží zejména vybudování zámeckého parku ve Veltrusích či v okolí zámku Insel – Ostrov. Stejně pozoruhodným dílem se stal rovněž široký krajinný parkový areál vytvořený na novodvorském panství, v okolí zámků Kačina a Nové Dvory, i ve vzdálenějších lokalitách v Sidoniině lese u Radvančic a v dalších místech tohoto středočeského chotkovského dominia.

Velkorysé a finančně i velmi náročné realizace těchto krajinných úprav jsou spojeny s osobou Jana Rudolfa Chotka, osvícenského aristokrata a významného státníka a politika habsburské monarchie. Jeho příbuzná Hraběnka Henrieta Hermína Rudolfína Ferdinanda Marie Antonie Anna Chotková z Chotkova a Vojnína, známá jako Marie Henrieta Chotková, (1863–1946) žila v Dolní Krupé (Slovensko), kde založila proslulé rozárium, ve své době největší ve střední Evropě (6 000 růží). Patřila mezi nejpřednější znalce růží a byla právem nazývána „královnou růží“. Po ní je pojmenovaná nová odrůda, která bude ve čtvrtek na Kačině slavnostně vysazena.

Ředitel zámku Kačina – Muzea českého venkova Pavel Douša k tomu dodává: „Výstava a slavnostní zasazení růže je výsledkem naší celoroční snahy ukázat návštěvníkům vzájemné propojení zámku, parku a okolní krajiny. Na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině také zahradnictví, ve třicátých letech 19. století tu byla vystavěna i oranžerie. Zahradnictví sloužilo k zásobování zámku květinami, schraňovalo také citrusy a další exotické rostliny v zimním období. Dodávalo na zámecký stůl i čerstvé ovoce a zeleninu. Dnes je součástí parku i skleník a bylinková zahrada.“

Slavnostní otevření výstavy a vysazení nové odrůdy růže se koná ve čtvrtek 20. 7. 2017 v 15:00 na zámku Kačina. Srdečně Vás zveme.

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)  DF13PO1OVV001 – Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci  a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století.

You must be logged in to post a comment Login