www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Nové vedení Středočeského kraje prověří hospodaření oblastních nemocnic

Rada Středočeského kraje jako výkonný orgán jediného akcionáře v působnosti valné hromady se na zasedání ve čtvrtek 24. listopadu věnovala hospodaření středočeských krajských nemocnic.

home

Rada vyzvala představenstva všech pěti oblastních nemocnic, aby jí předložila do 30. listopadu soubor dokumentů, které umožní novému vedení kraje dělat potřebné kroky k zajištění řádného hospodaření nemocnic. „Jedná se dokumenty, jako jsou například seznam platných smluvních vztahů, seznam závazků a pohledávek, aktuální stavy peněžních prostředků na účtech a v pokladně společnosti, platné smlouvy se zdravotními pojišťovnami a také přehled probíhajících a plánovaných investic,“ přiblížil požadavek radních náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Radní se také shodli, že vyzvou představenstva nemocnic, aby též předložila, jaká učinila opatření pro zlepšení ekonomické a personální situace.

Zejména Oblastní nemocnice Kladno, a. s., se potýká s velkými ekonomickými problémy. Jednání Rady kraje, jakožto valné hromady Oblastní nemocnice Kladno, a. s., se zúčastnil také předseda představenstva nemocnice Zdeněk Seidl (ČSSD), který informoval nové vedení kraje, že se hospodářský výsledek nemocnice za rok 2015 vyšplhal na minus 185 milionů korun a že ho tento údaj překvapil.

Rada kraje se proto zabývala otázkou, jak okamžitě řešit špatný stav hospodaření této nemocnice a jak její ekonomickou situaci co nejrychleji stabilizovat. „Rozhodli jsme se vyzvat představenstvo Oblastní nemocnice Kladno, aby Radě kraje předložilo skutečné daňové přiznání za rok 2015 a informaci, k jakému datu bylo podáno. Představenstvo nemocnice by mělo co nejrychleji připravit podmínky pro možný vstup krizového manažera pro řízení a ekonomiku do vedení nemocnice, který by zabránil dalšímu zhoršování její ekonomické situace,“ konstatoval náměstek Martin Kupka. Rada také doporučila představenstvu kladenské nemocnice, aby odvolalo současného ředitele Vladimíra Lemona a vyhlásilo výběrové řízení na ředitele nemocnice.

Cílem nového vedení kraje je dostat kladenskou nemocnici ze ztrátových čísel. „Opatření, která jsme navrhli, rozhodně nemají kladenskou nemocnici poškodit v očích veřejnosti. Naopak, chceme tím dát na vědomí, že tu existují nějaké problémy, že o nich víme a že je na rozdíl od předchozího vedení chceme efektivně řešit,“ doplnila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

 

You must be logged in to post a comment Login