www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Počátky slovanského umění v 6. až 11. století

Regionální muzeum Kolín – Přednáška se zaměří na nejstarší raně středověké projevy uměleckého řemesla v Českých zemích. Nejprve ukáže zásadní význam  kopírování a zpracovávání cizích podnětů. Od konce 8. století pozvolna přibývá samostatné domácí zpracování.  Nejméně od 10. století můžeme rozlišovat vysoké umění (především dvorské a sakrální, též architektura) a lidové umění mnohem nižší umělecké úrovně (např. Libušín).  Vzhledem ke stavu dochování  většiny uměleckých  projevů  v Čechách lze  plně  rozebírat z uměnovědného hlediska monumentální umění (fresky, sochy) až od 11. století.

resized_170x150_kapt_cern_poz_053_web

Vstupné 30,– Kč

You must be logged in to post a comment Login