www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Rada kraje chce navýšit základní jmění kladenské nemocnice

Rada Středočeského kraje jako výkonný orgán jediného akcionáře v působnosti valné hromady se na zasedání ve čtvrtek 23. února 2017 zabývala kritickou ekonomickou situací kladenské nemocnice. Zastupitelstvu doporučila navýšení základního jmění nemocnice o 95 milionů korun.

home (1)

„Představenstvo nemocnice informovalo minulý pátek vedení Středočeského kraje, že tomuto zdravotnickému zařízení akutně hrozí, že nebude schopno financovat akutní potřeby. Výše závazků po lhůtě splatnosti, které musí nemocnice podle zákona uhradit, už převýšily částku 233 milionů korun. Proto kraj, jako odpovědný vlastník, hodlá situaci řešit navýšením základního jmění o 95 milionů korun,“ informoval po skončení jednání valné hromady krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).

Tato částka podle jeho vyjádření nepovede ke splácení dluhů kladenské nemocnice, ale je to nezbytná pomoc pro další fungování nemocnice. Za rok 2015 nemocnice skončila ve ztrátě 185 milionů korun a za loňský rok je odhadována ve výši 90 milionů. „Dnes navržených 95 milionů korun na navýšení základního jmění tak bude moci nemocnice využít i ke krytí závazků po lhůtě splatnosti,“ vysvětlil náměstek Kupka. Hrazeny budou z finanční rezervy, která byla v krajském rozpočtu vytvořena ve výši 300 milionů korun, právě pro účely krytí ekonomických ztrát krajských nemocnic.

Náměstek také upřesnil, že největšími problémy ekonomiky kladenské nemocnice jsou nízké úhrady zdravotnických výkonů a nepříznivá skladba pacientů z hlediska zdravotních pojišťoven. „V každém případě se nám musí v následujících měsících podařit zlepšit v této nemocnici strukturu péče a také ušetřit soutěžemi při nákupech léků i zdravotnického materiálu,“ zdůraznil M. Kupka. Cílem kraje je podle něho pomáhat krajským nemocnicím zejména v oblasti nových investic, ne s provozem, na nějž by si měly vydělat z úhrad za péči. Závěrem připomněl, že 1. března 2017 se funkce ředitele Oblastní nemocnice Kladno, a. s., ujme nový ředitel Petr Polouček, jehož hlavním úkolem je právě vypořádat se s hlubokými ztrátami nemocnice z minulých let a nastavit její optimální provoz.

You must be logged in to post a comment Login