www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Rada kraje schválila záměr na vybudování obchvatu Rakovníka

Rada Středočeského kraje schválila ve čtvrtek 26. října záměr výstavby dvou důležitých dopravních staveb budoucího obchvatu Rakovníka. Finanční náklady na projekční a stavební práce představují celkem 734,7 milionu korun a budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), případně z jiných evropských či národních dotačních titulů.

 

V rámci investorské přípravy budou podle rozhodnutí radních zpracovány projektové dokumentace k vybudování stavby s označením „II/229 Rakovník, obchvat, část B1“ a u obchvatu města trasy B3 „Záměr II/229 Rakovník, připojení na II/237“, tj. napojení nové přeložky na stávající komunikaci druhé třídy.

„Jsem velice ráda, že se rozhodnutí o stavbě dlouho očekávaného obchvatu města Rakovník dostala na jednání Rady kraje a že máme pro představitele města i jeho obyvatele dobrou zprávu. Můžeme jim sdělit i termín, kdy by měla být tato pro všechny důležitá stavba realizována. Podle našeho předpokladu se tak stane v letech 2020 až 2022,“ komentovala dnešní rozhodnutí krajské rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

U obou investičních záměrů týkající se vedení trasy obchvatu B1 a B3 se tudíž jedná o vybudování zcela nové stavby přeložky komunikace II/229 a její napojení na silnici druhé třídy č. 237, která zohledňuje závazné požadavky územního plánu města Rakovník. „Projektová dokumentace bude zpracována až do stavu zajištění pravomocného územního a stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) s tím, že po dokončení investorské přípravy vyhlásí Středočeský kraj výběrové řízení na zhotovitele stavby, její realizaci a stavebního dozoru. „Vše však ještě záleží na tom, jak budou probíhat majetkoprávní vypořádání, a zda se náš záměr zahájit stavbu v roce 2020 skutečně podaří splnit,“ upozornil na největší úskalí řešení všech dopravních staveb i této radní F. Petrtýl.

Závěrem také upřesnil cenu projekčních prací, kterou kraj předpokládá u obou staveb. Činit budou 11,7 mil korun s DPH. Celkové stavební náklady vlastní stavby by měly činit 435,6 milionu korun s DPH a cena stavebního dozoru 4,6 milionu korun s DPH.

Kraj

You must be logged in to post a comment Login