www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Říčany jsou bezpečnější

Zvýšená činnost Městské police i působení obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech přispívá k bezpečnějšímu městu. Dokládají to údaje o činnosti policie předložené vedení města. Díky posílení počtu strážníků MP a obecně zvýšené aktivitě policistů v ulicích města se naopak zvýšil počet přestupků projednaných v blokovém řízení. Lidé platili pokuty především za nedovolené zastavení či stání nebo porušení vyhlášek města.

MP_cyklohlídka

Policisté Obvodního oddělení Policie Říčany v roce 2016 řešili celkem 745 oznámení.

O 128 trestných činů méně řešili policisté z Říčan v loňském roce oproti roku 2015. Vyplývá to z čísel případů v k. o. Říčany, dodaných npor. Mgr. Petrem Kůstkou. Vedoucí místního oddělení Policie ČR, dále dodává: „Co se týče podílu jednotlivých trestných činů, v roce 2016 jsme evidovali 62 činů týkajících se drobné majetkové kriminality, což je pokles o 19 oproti roku předchozímu.“ Nejčastěji se jednalo o odcizení odložených věcí, batohů, mobilních telefonů. Do tohoto počtu jsou započítány i trestné činy, které se staly mimo k. o. Říčany, ale občané jejich ztrátu oznámili zde. Jedná se nejčastěji o kapesní krádeže na území hl. města Prahy. Další pokles trestných činů, ke kterému loni došlo, je u vloupání do vozidel ve 47 případech a 9 krádeží motorových vozidel. Pokles je výsledek spolupráce se Službou kriminální policie a vyšetřování, kdy se podařilo dopadnout pachatele z některých těchto činů. Stejně je tomu tak i u vloupání do rodinných domů, kdy je výrazný pokles z 28 skutků v roce 2015 na 12 v roce 2016. Přísnější legislativní úprava při výkupu barevných kovů, omezila loni krádeže na nulu. Přitom o rok dříve to bylo 20 případů odcizení, nejčastěji měděných okapů a svodů. V roce 2016 policisté řešili 306 přestupků z toho 130 přestupků proti majetku a 120 přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Dále je evidováno 96 dalších oznámení. V dopravě řidiči hřešili proti zákonu v 1359 případech, z toho 44 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamně psychotropních látek. V roce 2016 se podařilo tři osoby dodat do výkonu trestu odnětí svobody a dalších šest osob zatknout a předat soudům. Pro úplnost informací uvádíme obce, které územně spadají pod působnost OOP Říčany.

Babice, Božkov, Březí, Doubek, Hrusice, Jažlovice, Kaliště, Klokočná, Krabošice, Křenice, Kuří, Lensedly, Louňovice, Menčice, Mnichovice, Mukařov, Myšlín, Ondřejov, Otice, Pacov, Poddubí, Radošovice, Říčany, Srbín, Svojšovice, Strančice, Strašín, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Třemblat, Turkovice, Voděrádky, Vojkov, Všechromy, Všestary, Zvánovice, Žernovka. Od 1. 2. 2017 nově spadá pod územní působnost i obce Čestlice a Nupaky. I z tohoto důvodu OOP Říčany stále hledá nové kolegy. V případě zájmu kontaktujte přímo vedoucího oddělení OOP Říčany npor. Mgr. Petra Kůstku, u kterého se můžete informovat, co služba u Policie ČR obnáší.

Městská policie více dohlížela na pořádek v ulicích

Za rok 2016 městská policie vybrala za pokuty něco málo přes milion korun oproti roku 2015 je to nárůst o bezmála tři sta deset tisíc korun.

Celkově lidé spáchali 2512 počet přestupků, které se řešily blokovou pokutou. Šlo zejména o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti dopravy. Policisté mobilním radarem zaznamenali 399 případů překročení rychlosti. Řada přestupků je řešena na místě domluvou. I přesto však bylo v roce 2016 ve 148 případech pokutováno volné pobíhání psů v rozporu s vyhláškou v celkové výši 18 400 Kč.

Na dodržování zákonů a právních předpisů šestnáctitisícového města dohlíží 20 městských strážníků MP. Jejich počet se v minulém roce postupně navyšoval, přičemž zůstává jedno místo neobsazené. Noví policisté se museli proškolit, i proto se v ulicích začali ukazovat pozvolně.

Úkolem městské policie je dohlížet na pořádek a bezpečnost ve městě a působit v prevenci kriminality. V této činnosti ji kromě úsekového měření pomáhá i městský kamerový dohlížecí systém na 40 místech. Důležitá je však činnost v terénu. Strážníci vykonávají hlídkovou a kontrolní činnost, zákroky a úkony také v místních částech Radošovice, Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky. Každá tato část má svého strážníka okrskáře, který má větší odpovědnost ke svěřenému okrsku a užší kontakt s občany v daném okrsku. Prioritou činnosti okrskáře, je mimo jiné kontrola neoprávněných záborů veřejného prostranství, odstavených autovraků, volného pobíhání zvířat, znečišťování veřejného prostranství, neoprávněného zakládání skládek, dodržování občanského soužití, rušení nočního klidu, prevence kriminality. Nyní budou policisté dohlížet i na rybáře, kteří loví na Mlýnském rybníku či na Jurečku.

Nedílnou součástí práce strážníků je pravidelná činnost v oblasti prevence na školách a dopravních  hřištích. Zajišťování kulturních, sportovních a jiných společenských akcích. Při řízení chodu městské policie je nutná součinnost s orgány města, Policií ČR a hasiči.

You must be logged in to post a comment Login