www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Středočeský kraj a Ministerstvo obrany ČR už pošesté ocenily péči o válečné hroby v kraji

Pamětní plakety Ministerstva obrany ČR a pamětní listy Středočeského kraje za příkladnou péči o válečné hroby získalo šest Středočechů a dvě města – Bakov nad Jizerou a Dobrovice. Slavnostní akt se konal 12. dubna 2017 na Krajském úřadu Středočeského kraje. Ocenění předávali náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011), předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Marcela Melková (ANO 2011) a zástupce Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany Imrich Vetrák.

home (2)

Ve Středočeském kraji je 3014 válečných hrobů, pomníků a pamětních desek. Kraj a ministerstvo ocenily v předchozích letech celkem šestadvacet jednotlivců, měst a obcí. Letos k nim přibylo dalších osm. „Válečné hroby a pamětní místa jsou nedílnou součástí naší historie. Vážím si proto všech, kteří se o ně starají. Na osudy padlých v různých válkách, které tato místa připomínají, by se nikdy nemělo zapomenout,“ řekl na úvod slavnostního shromáždění náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Marcela Melková doplnila vlastní vzpomínkou: „Když jsem byla malá holka, tak jsem cestou domů chodívala kolem jednoho pomníku. Vždy jsem se u něj zastavila. Je škoda, že mnoho podobných míst pustne a chátrá.“ Zástupce Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Imrich Vetrák připomněl, že do péče o válečné hroby by se měli víc zapojit mladí lidé: „Jména na náhrobcích, pomnících a pamětních deskách nejsou jen písmena vyrytá do žuly nebo mramoru, jsou to i osudy bývalých obyvatel v daných místech, jsou to jména předků. A to si mladí lidé neuvědomují.“

home (3)

Přehled oceněných:

Vojtěch Adamec, akademický sochař

Vojtěch Adamec pro město Lysá nad Labem velice pečlivě zpracoval restaurátorské záměry na všechny válečné hroby. Řadí se mezi přední restaurátory a jeho práce je velice precizní. Pan Adamec v zámeckém parku v Lysé nad Labem restauroval většinu barokních soch. Restauroval také některé válečné hroby, např. pomník obětem 1. světové války v Litovli (2007), s Oldřichem Hejtmánkem restaurovali pomník 1. a 2. světové války v Lysé nad Labem – Dvorcích (2010) a mnoho dalších.

Milan Janoušek

Milan Janoušek dlouhodobě pečuje o pomníky padlých v 1. a 2. světové válce. Podílí se velmi aktivně na vyhledávání a renovaci válečných hrobů v okolí Bílé Hlíny, Kláštera Hradiště nad Jizerou, Mnichova Hradiště a v dalších lokalitách, kde v roce 1866 probíhala prusko-rakouská válka.

Miloslava Němečková

Miloslava Němečková dlouhodobě pečuje o pomník padlým v 1. světové válce v obci Žitovlice, část obce Pojedy a nezištně tento prostor také celoročně upravuje.

RNDr. Ivo Rubík, in memoriam

Bývalý starosta města Slaný ve své funkci prosazoval komplexní péči o válečné hroby. Během jeho funkčního období se započalo se systémovou opravou pohřebišť obětí 1. světové války, legionářů a obětí 2. světové války. Od roku 2002 prosadil do rozpočtu samostatné financování údržby válečných hrobů.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Vladimír Jakub Mrvík se významně angažuje na úseku péče o válečné hroby v Českém Brodu a snaží se o vstřícnou komunikaci nejen v rámci města Český Brod, ale i s obcemi v jeho správním obvodu.  Pravidelně publikuje v Českobrodském zpravodaji včetně popisu událostí z 1. a 2. světové války v tomto regionu, přičemž využívá svých znalostí ze studia i praxe, zejména v Regionálním muzeu v Kolíně.

David Kosina, DiS

David Kosina ve svém volném čase aktivně vyhledává a katalogizuje válečné hroby ve správním obvodu města Kladna. Informace o hrobech předává magistrátu k zavedení do centrální evidence válečných hrobů. Zajímá se o historii válečných hrobů i pochovaných padlých a také tyto informace, včetně fotografií a odkazů, umisťuje na webové stránky, čímž přispívá k celkovému rozvoji osvětové činnosti na tomto úseku.

Bakov nad Jizerou

Město Bakov nad Jizerou příkladně pečuje o válečné hroby a pietní místa na svém území. U všech pomníků byla v průběhu roku 2015 provedena celková údržba. Pomník v Malé Bělé byl celkově restaurován, na pomníku v Chudoplesích byla provedena oprava písma. Město dbá na úpravu bezprostředního okolí pietních míst, v jarních měsících zajišťuje výsadbu květin.

Dobrovice

Město Dobrovice provedlo obnovu písma na pomnících v Dobrovicích, Holých Vrších a v Sýčině. Na hřbitově byly provedeny kovářské práce a koncem roku 2015 bylo započato s větší opravou pomníku v Libichově, byla opravena podezdívka plotu, zídka kolem pomníku a kovový plůtek.

 

Kraj

 

You must be logged in to post a comment Login