www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Středočeský kraj přispěje ze svého rozpočtu na činnosti, které nejsou nehrazené z veřejného zdravotnického pojištění, a na pohotovostní službu

Rada Středočeského kraje chce finančně podpořit zdravotnická zařízení, která provozují některé služby, jež nejsou standardně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž chce přispět poskytovatelům lékařské a stomatologické pohotovostní služby.

home (5)

Radní doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v celkové výši 15,3 milionu korun na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a 21,5 milionu korun na zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.

„Doporučení rady zastupitelům na takového rozdělení příspěvku od Středočeského kraje poskytovatelům zdravotnických služeb vychází ze snahy umožnit všem občanům Středočeského kraje přístup ke zdravotnickým službám, jež nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to kdykoliv to budou potřebovat,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Penězi z krajského rozpočtu chceme podpořit například zajišťování činnosti poraden pro návykové nemoci v našich oblastních nemocnicích, činnost protialkoholní záchytné stanice v mladoboleslavské nemocnici a zajištění expektačních pokojů, tj. záchytné protialkoholní stanice v kladenské nemocnici. Přispějeme i na zajištění akreditací kontinuálního vzdělávání a procesu akreditace kvality péče,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast zdravotní péče Martin Kupka (ODS).

Organizace a zajištění pohotovostní služby je odpovědností kraje, která vyplývá ze zákona o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování. V letošním roce by mělo fungovat na území kraje celkem 14 pohotovostních služeb pro dospělé, 7 služeb pro děti a dorost, 8 zubních pohotovostí a pohotovost má zajistit také 46 středočeských lékáren.

„Pohotovostní služba je zajišťována většinou v místě oblastních nemocnic, na zajištění se ale podílí také řada dalších nemocnic na území kraje, např. v Berouně, Slaném, Městci Králové, a další,“ upozornil náměstek M. Kupka. Krajský úřad také podle jeho slov počítá v letošním roce se zpracováním standardů zejména lékařské pohotovostní služby tak, aby byla v příštích letech zajišťována za jednotných a předem definovaných podmínek a jen v místech, kde lze zajistit odpovídající zázemí komplementárních a konziliárních služeb.

Finanční prostředky poskytne kraj příjemcům dotací ve dvou splátkách. Smlouvy s nimi budou uzavřeny po odsouhlasení dotací zastupitelstvem.

You must be logged in to post a comment Login