www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Středočeští hygienici provedli v letošním roce již 304 kontrol stravovacích zařízení

V období od 1. ledna 2017 do 28. února vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 304 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Vyplývá to ze zveřejněné Zprávy o činnosti. Z výše uvedeného počtu bylo 31 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů.  Za zjištěné nedostatky pak středočeští hygienici udělili v tomto období 70 finančních sankcí v celkové výši 328 000 Kč.

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 34 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 11 případech, nařízení speciální ochranné deratizace při výskytu hlodavců ve 4 případech, pozastavení výkonu činnosti v 6 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 3 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 8 případech a okamžité uzavření provozovny ve 2 případech.

Kontroly byly prováděny v různých typech  provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující 148 kontrol, z toho 22 kontrol bylo stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců 58 kontrol, zdravotnická zařízení 3 kontroly, zařízení sociálních služeb 19 kontrol, kavárny, stánky s občerstvením apod.). Mezi nejčastěji zjištěné závady patří tradičně nedostatky v plnění obecných požadavků na potravinářské prostory (v 35 %), označování polotovarů (34 %) a v provozní hygieně (31 %). Poměrně často chybují provozovatelé také v poskytování informací o alergenech, což hygienici odhalili ve 14 % provozoven. Provozovatelé mnohdy nezkoumají pečlivě složení surovin pro přípravu pokrmů (včetně obsahu alergenů) a poté neuvedou u pokrmu všechny alergeny v něm obsažené.

chairs-1837293_960_720

You must be logged in to post a comment Login