www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Středoškoláci si vyzkouší hodiny přátelské matematiky

Do konce dubna proběhne na čtyřech vybraných středočeských středních školách pilotní projekt Zábavná matematika aneb nebojme se maturity. Školy uspořádají pro své žáky a učitele dalších škol ukázkové hodiny matematiky, které se zároveň stanou přípravou na písemné testy z matematiky u letošních maturit.

home

„Takovéto hodiny matematiky proběhnou zábavnou formou s využitím aktivizačních metod, které vzbudí v žácích zájem o probíranou látku a jejich aktivní přístup v řešení matematických úloh. Lze to podnítit například formou diskuse, využitím výukových her či skupinovou prací,“ popsal možný průběh hodin Jan Skopeček (ODS), radní pro oblast vzdělávání a sportu, jenž je zároveň gestor projektu na středočeských školách.

Cílem projektu je podle radního především odbourat v žácích strach z matematických úloh při nově zavedené maturitní zkoušce z matematiky. Matematiku budou během ukázkových hodin na Gymnáziu Hostivice, Gymnáziu Slaný, Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi a SOŠ a SOU Beroun vyučovat různé typy učitelů – mladý pedagog se znalostí moderních možností výuky a zkušený pedagog.

„V gymnáziu v Hostivicích a ve Slaném představí matematické úlohy i ukázky příkladů z minulých maturitních testů oba dva typy pedagogů. Na gymnáziu v Mladé Boleslavi vyučující ukáže studentům i učitelům netradiční metody řešení některých nejméně oblíbených typů úloh z maturitních testů. Autotestem si pak studenti ověří, jak podobné úlohy zvládají. Obdobná ukázková hodina čeká i studenty v Berouně,“ upřesnil radní.

Pokud se hodiny zábavné matematiky na vybraných školách osvědčí, Odbor školství mládeže a sportu krajského úřadu je plánuje rozšířit v dalších letech na více školách.

Ukázkové hodiny se konají:

Gymnázium Hostivice

Pondělí 24. 4. 2017 od 9.50 – 11.40
Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi

středa 26. dubna 1. část 11.40-12.25, přestávka na oběd, 2. část 13.25-14.10

 

Gymnázium Slaný

čtvrtek 20. dubna 2017 od 14.45 do 15.45

 

SOŠ a SOU Beroun

pátek 12. května od 10.55 do 12.35

You must be logged in to post a comment Login