www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

V prevenci kybernetické kriminality bude kraj pokračovat i letos

Středočeský kraj patří mezi nejaktivnější kraje v rámci projektu Asociace krajů České republiky zaměřeného na kybernetickou bezpečnost. V roce 2017 bude ve svých aktivitách podle rozhodnutí krajské rady pokračovat. Na projekt „Kraje pro bezpečný internet“ každoročně přispívá Středočeský kraj ze svého rozpočtu částkou 50 tisíc korun ročně.

home

„Chceme i nadále žákům základních a středních škol, pedagogům, rodičům a seniorům pomáhat při zvládání rizik s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšit jejich povědomí o takzvané online bezpečnosti,“ sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Již 23. ledna uspořádá kraj v budově svého úřadu krajské finále soutěže „Kvíz plus“, kterého se zúčastní pět nejrychlejších řešitelů základního kola.  V rámci Dne bezpečného internetu se pak 7. února uskuteční na krajském úřadě i celostátní kolo této soutěže.

Dohled nad projektem. Kraje pro Bezpečný internet pro letošní rok má podle rozhodnutí krajské rady na starosti statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovní ruch Vít Rakušan (STAN). „Sledováním a užíváním internetu i sociálních sítí trávíme mnoho času. Předcházení kybernetické kriminalitě znalostí jejích možných rizik a uměním si s nimi poradit je proto dnes naprostou nezbytností.  Vítám, že projekt Kraje pro bezpečný internet sleduje a průběžně reaguje na nové trendy v oblasti elektronické bezpečnosti. Neustále rozvíjí a poskytuje také nové výstupy, ať už jsou to prezenční semináře, e-learningy, soutěžní kvízy anebo videospoty. A právě v tomto trendu budeme na úrovni možností kraje pokračovat,“ přislíbil náměstek hejtmanky Vít Rakušan.

Středočeský kraj byl v minulých letech též velmi úspěšný v získávání státních dotací na podporu prevence kybernetické kriminality. V roce 2015 získal z Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotaci ve výši 171 tisíc korun na vytvoření e-lerningu pro rodiče a v roce 2016 finanční dotaci 405 tisíc korun na projekt „Senior v kyberprostoru“. „V jeho rámci vzniklo na sklonku minulého roku 10 videospotů pro seniory a vznikla i odborná publikace, která je volně dostupná na internetových stránkách projektu pod odkazem www.kpbi.cz,“ doplnil V. Rakušan.

 

Kraj

You must be logged in to post a comment Login