www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

V rámci podzimní výzvy kotlíkových dotací bude kraj garantovat na výměnu starého kotle za nový 90 tisíc korun

Středočeský kraj požádá Státní fond životního prostředí (SFŽP) o finanční prostředky pro vyhlášení v pořadí 2. výzvy kotlíkových dotací pro období 2017-2019. Žádost podá v rámci vyhlášené výzvy č. 67 z Operačního programu Životní prostředí. Výměnu starého kotle za nový ekologický by tak mohlo získat dalších 5 390 domácností.  Rozhodla o tom Rada kraje ve čtvrtek 13. dubna.

home (1)

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách je Ministerstvem životního prostředí, stejně jako v rámci první výzvy, alokována částka na přímou výměnu kotlů 502 milionů korun. Oproti první výzvě se však pro kraj zvýšil indikátor počtu realizovaných výměn zdrojů tepla, a to z 3 460 požadovaných v první výzvě na celkem 5 390 realizovaných výměn.

„Takto nastavené podmínky výzvy jsou tentokrát pro Středočeský kraj bohužel velmi tvrdé. Při respektování maximální výše podpory 120 tisíc na jednoho žadatele by kraj musel ze svého rozpočtu zapojit pro splnění parametrů výzvy, tedy realizace 5 390 výměn, dalších 139 milionů korun, což je obrovská částka. Nezbylo nám proto, než nalézt jinou cestu, jak se vypořádat s touto situací, abychom nezklamali občany a nepřetížili náš rozpočet,“ upozornil radní pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN).

Podle rozhodnutí radních tak bude nově činit minimální výše krajem garantované finanční podpory 90 tisíc korun za jednu žádost. „To znamená, že žadatel bude moci získat finanční dotaci ve výši 90 až 120 tisíc korun,“ upřesnil radní Michalik. Peníze v rámci této výzvy budou moci být použity na zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel.

Vyhlášení nového kola dotačního řízení na výměnu starých kotlů za nové ekologické by mělo schválit krajské zastupitelstvo v průběhu června letošního roku. O dotace pak budou moci obyvatelé kraje žádat na podzim.

Závěrem radní Věslav Michalik upozornil, že se mu nelíbí současně nastavený způsob podávání žádostí o kotlíkovou dotaci, kdy musí být žádost podána osobní přítomností na krajském úřadě. „Tím dochází k vytváření front a někdy až k nedůstojnému bivakování před úřady. Vypadá to, jako by byli upřednostňováni fyzicky zdatní občané, kteří si navíc mohou vybrat dovolenou a strávit před úřadem hodiny. Staří lidé jsou pak při možnosti získat dotaci znevýhodněni,“ poznamenal V. Michalik s tím, že by rád tento způsob změnil. Za nejvhodnější považuje zasílání žádostí o dotaci elektronicky nebo poštou.

 

Kraj

You must be logged in to post a comment Login