www.stredocech.net

Středočeský internetový zpravodaj Provozuje: Středočech, z.s. Palackého 361 Velké Popovice 251 69 mail: lenka@stredocech.net

Výstava Václava Kořínka

Výstava s názvem PRAVĚK: MATRIX, částečně mapuje autorovu tvorbu minulých let a navazuje na výstavy předešlé, kdy se autor zabýval nejen vývojem hudebních nástrojů a jejich přirozeným začleněním do interaktivního prostoru a vytvořením jakési obývací syntézy, ale nabídl návštěvníkovi možnost pátrání, hru, spočinutí, zamyšlení a meditace.

pozvanka Vaclav Korinek

Václav Kořínek je známý tím, že veškeré jeho dílo, ať to jsou obrazy, sochy, hudební nástroje či návrhy scén a designu, je protknuto něčím prapůvodním a zároveň jakousi hravostí a lehkostí.  Dá se říci , že ryje hlubokou brázdu a seje úsměv, zamyšlení a pohodu.

Hlavním tématem letošní výstavy jsou přírodní materiály, které v podobě pravěkých nástěnných obrazů a hudebních nástrojů zaplní hlavní výstavní sál, kde bude vytvořena jakási chýše šamana, prostor pro transformaci a rituály. Tento prostor bude ovšem záměrně narušen předměty denní potřeby dneška a předměty budoucími. Futurismus v designu i zvuku, bude zajímavým protikladem přírodním materiálům, hlavně v interakci se sedmi přírodními obrazy ze dřeva a kůže, na kterých bude jeskynní malbou zachycen příběh člověka, ve spirále času s výhledem do budoucnosti.

Autor je nejen výtvarník, ale i uznávaný hudební skladatel a interpret scénické hudby v Čechách i zahraničí. V loňském roce byl nominován na Cenu divadelní kritiky za skladbu a interpretaci k divadelní hře Doktor Faustus v Národním divadle Moravskoslezském. V Mladoboleslavském divadle se podílel na výrobě her Faust a Markétka, Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Král Lear v režii Pavla Kheka . Pro hru Král Lear autor vytvořil s dalšími spolupracovníky největší buben v České republice, který můžete v současné době vidět na scéně divadla v Mladé Boleslavi.

Jeho nedávné umělecké pobyty v německém Schwandorfu a Paříži jsou ve znamení dlouhodobé spolupráce s několika evropskými centry a hlavně skvělými lidmi.

Součástí dubnové výstavy v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi bude také otevření interaktivního objektu Skála bohů  pro sezonu 2017 ve venkovním prostoru parkánu, kterou Václav Kořínek vytvořil v roce 2015 a která se s úspěchem v loňském roce využívala.

 

 

Výstava potrvá do 20. května 2017.

You must be logged in to post a comment Login